12 May 2008

Cara Berinteraksi Yang Digalakkan

Begitu banyak buku-buku popular mengenai pengembangan diri, seperti karangan Dale Carnegie 'How to Win Friends & Influence People' atau John C. Maxwell '25 Ways To Win With People' atau Stephen R. Covey dengan 'The 7 Habits of Highly Effective People' atau berbagai terbitan Gramedia lainnya seperti 'Cara memperingkatkan kemahiran Komunikasi Anda'.

Bagaimana cara ‘hidup lebih baik’ dengan membina hubungan yang baik dengan orang lain di sekitarnya, begitulah ungkapan yang disampaikan. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, mengasah kepekaan emosional, bertoleransi, selalu bersikap positif, tips-tips mendapat dan mempengaruhi teman, cara berkomunikasi yang baik, memahami lebih dahulu, dan sebagainya.

Menariknya, Islam sebagai agama yang sempurna, sudah mengajarkan semua itu, dengan Rasulullah SAW sebagai model utamanya. "Innama bu'itstu liutammima makaarimal akhlaq" - "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq", demikian sabda Rasulullah SAW. Akhlaq dalam seluruh bidang kehidupan. Bagaimana berinteraksi dengan orang tua, dengan sanak keluarga, dengan tetangga, dan seterusnya. Rasulullah SAW mengajar bagaimana cara berinteraksi dengan sesama muslim juga.

Pertama, mencintai muslim lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri:
"Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampailah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari & Muslim)

Menyukai apa yang disukai muslim lain sebagaimana dirinya menyukai apa yang dia sukai, dan membenci apa yang dibenci muslim lain sebagaimana dirinya membenci apa yang dia benci:
"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang dengan sesama mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan baik (sakit) demam dan tidak bisa tidur" (HR. Bukhari & Muslim)

Seorang muslim itu tidak menyakiti muslim lain dengan perbuatan atau perkataan:
"Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya" (HR. Bukhari & Muslim)

Hendaklah bersikap tawaduk kepada setiap muslim dan tidak sombong kepadanya:
"Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku hendaklah kamu tawaduk sehingga tidak ada orang yang membanggakan diri kepada yang lain" (HR. Abu Dawud & Ibnu Maajah)

Tidak menyampaikan berita atau mengadu domba kepada sebahagian yang lain tentang apa yang didengarnya daripada sebahagian yang lain:
"Tidak akan masuk Syurga orang yang suka mengadu domba" (HR. Bukhari & Muslim)

Apabila marah kepada seseorang, maka tidak boleh menghindarinya lebih dari tiga hari:
"Tidak boleh seorang muslim menghindari saudaranya lebih dari tiga hari, keduanya saling bertemu lalu saling berpaling. Sebaik-baik orang di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam" (HR. Bukhari & Muslim)

Melakukan kebaikan kepada setiap muslim semampunya dengan tidak membezakan antara keluarga dan yang bukan keluarga:
"Abu Hurairah ra berkata bahawa Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan seseorang melainkan beliau menghadapkan wajahnya ke wajah teman bicaranya lalu Rasulullah SAW tidak akan berpaling dari wajah seseorang sebelum dia selesai berbicara" (HR. Ath-Thabrani)

Tidak masuk ke rumah muslim lain tanpa meminta izin. Jika sampai tiga kali tidak diizinkan, maka harus kembali (pulang):
"Meminta izin itu tiga kali. Yang pertama untuk menarik perhatian tuan rumah, kedua memperbaiki, dan ketiga agar memberi izin atau menolak" (HR. Bukhari & Muslim)

Menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak:
"Tidak termasuk dalam golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak kecil" (HR. Bukhari & Abu Dawud)

Selalu memberikan kegembiraan, bermuka manis, dan bersikap lembut kepada semua muslim:
"Tahukah kamu kepada siapa api neraka diharamkan?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui". Lalu Nabi SAW bersabda, "Kepada orang yang lemah lembut, yang selalu memudahkan, dan selalu dekat (akrab)" (HR. Tirmidzi)

Janganlah berjanji kecuali bermaksud menepatinya:
"Ciri-ciri orang yang munafik itu terbahagi kepada tiga; apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia berkhianat" (HR. Bukhari & Muslim)

Bersikap adil dan tidak melakukan sesuatu kepada muslim lain kecuali apa yang ia sukai untuk diperlakukan kepada dirinya sendiri:
"Siapa yang ingin dijauhkan dari api Neraka dan masuk Syurga maka hendaklah dia mati dalam keadaan mengucap bahawa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan hendaklah dia memperlakukan orang lain dengan sesuatu yang disukainya jika dilakukan pada dirinya" (HR. Muslim)

Mendamaikan sesama muslim yang bersengketa jika menemukan jalan (penyelesaian) ke arah itu:
"Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu kerana sesungguhnya Allah akan memperbaiki hubungan di antara orang-orang beriman di Hari Kiamat" (HR. Al-Hakim)

Menutup aib setiap muslim:
"Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat" (HR. Muslim)

Menghindari tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah demi untuk menjaga hati orang lain agar tidak berburuk sangka dan juga untuk menjaga lidah mereka agar tidak mengumpat:
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik ra bahawasanya Rasulullah SAW berbicara dengan salah seorang isterinya kemudian ada lelaki lalu dipanggil oleh Nabi SAW seraya berkata, "Ya Fulan, ini adalah isteriku Shafiyyah".

Membantu setiap muslim yang memerlukan pertolongan dan berusaha memenuhi pertolongan saudaranya itu sesuai kemampuannya:
"Sesungguhnya aku diberi dan diminta. Sering diminta kepadaku pertolongan sedangkan kamu ada di sisiku, maka ikutlah memberi bantuan agar kamu diberi pahala dan Allah SWT memutuskan apa yang dicintai-Nya melalui kedua tangan Nabi-Nya" (HR. Bukhari & Muslim)

Mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum berkata kepada muslim lain dan menjabat tangan ketika memberi salam itu:
"Jika salah seorang di antara kamu bertemu dengan saudaranya maka ucapkanlah, Assalamu’alaikum warahmatulLah" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi & an-Nasa’i)

"Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan melainkan keduanya akan diampunkan (dosanya) sebelum mereka berpisah" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi & Ibnu Majah)

Menjaga kehormatan jiwa dan harta saudaranya sesama muslim dari kezaliman orang lain apabila dirinya mampu membela dan menolong serta mampu memperjuangkannya sebab itu merupakan kewajiban baginya:
"Barangsiapa yang membela kehormatan saudaranya maka dia akan terlindung dari api Neraka" (HR. Tirmidzi)

Menjawab ucapan muslim lain yang bersin:
"Seorang muslim yang bersin dijawab jika dia bersin tiga kali dan jika (lebih dari tiga kali) maka itu adalah penyakit flu" (HR. Abu Dawud)

Memberi nasihat kepada setiap muslim dan bersungguh-sungguh ingin selalu memberikan kegembiraan ke dalam hati setiap muslim itu:
"Sesungguhnya salah seorang di antara kamu adalah cermin bagi saudaranya, jika dia melihat sesuatu (pada saudaranya) maka hendaklah dia membersihkannya" (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)

Melawat muslim yang sakit:
"Siapa yang melawat orang sakit bererti dia duduk di taman-taman Syurga, jika dia hendak berdiri, maka ditugaskan tujuh puluh ribu malaikat yang mendoakannya sampai malam hari" (HR. al-Hakim)

Mengiringi jenazah orang muslim:
"Barang siapa yang mengiringi jenazah, maka akan mendapatkan pahala satu qirath. Jika dia berdiri sampai jenazah itu dikubur, maka dia mendapatkan pahala dua qirath" (HR. Bukhari & Muslim)

"Satu qirath seperti (berat/besarnya) bukit Uhud" (HR. Muslim)

Menziarah kubur orang muslim:
"Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan dari kuburan" (HR. Tirmidzi, Ibnu Maajah, & al-Hakim) - sa

07 May 2008

Qiamullai


Qiamullai sebenarnya mengabungkan dua perkataan iaitu qiam dan al-lail. Qiam bermaksud bangun manakala al-lail bermaksud malam. Waktu qiamullai bermula selepas tengelamnya matahari sehingga terbit fajar sadik. Menurut istilah fuqaha qiamullai ialah mengisi waktu malam walaupun seketika dengan ibadah solat atau selainya dan tidak disyaratkan menghabiskan kebanyakan malam.

Mengikut pandangan seorang sahabat nabi s.a.w iaitu Ibn. Abbas r.a qiamullai sudah terhasil dengan solat isyak berjemaah dan berazam menunaikan solat subuh berjemaah sebagaimana sabda Nabi s.a.w yang bermaksud : "Barang siapa yang menunaikan solat isyak berjemaah maka seolah-olah dia telah bangun qiamullai separuh malam dan barang siapa yang menunaikan solat subuh berjemaah maka seolah-olah dia telah bangun qiamullai seluruh malam."

Oleh itu, seharusnya umah Islam merebut kelebihan solat berjemaah. Selain kelebihan solat berjemaah telah dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w dan kefarduannya juga telah dibincangkan oleh para ulama, solat berjemaah juga boleh memgukuhkan hubungan perpaduan umah Islam. Alangkah indahnya jika kita dapat bayangkan umat Islam datang menunaikan solat berjemaah pada waktu subuh atau waktu-waktu lain seumpama solat jumaat dan solat sunah Hari Raya.

Firman Allah bermaksud "Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah solat tahajjud padanya, sebagai solat tambahan bagimu, semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji" [Surah Al-Isra :79]

Barang siapa yang mengetahui kelebihan dan fadilat ibadat ini nescaya akan bertambah hasrat dan keinginan untuk bermunajat kepada Allah dan berdiri di hadapanNya pada waktu malam.

Ibrahim al-Khawas seorang yang terkenal dengan ilmunya menyebut " Ubat kepada hati itu lima perkara, Membaca Al-Quran dan berfikir [menghayati], kosong perut, qiamullai, tadharru ketika waktu sahur dan mendampingi orang-orang soleh.

Apa yang pasti Allah bangga terhadap hambaNya yangsolat malam di hadapan para malaikat. Pintu-pintu langit dibuka lebar bagi hamba yang bermunajat dalam keheningan malam. Oleh itu sama-sama kita rebut peluang keemasan yang di janjikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya.

06 May 2008

RENIOUN

Buat semua ex-MTT dan IB. Satu renioun akan diadakan. cadangan tarikh adalah seperti berikut:


1) 29 & 30 Mei 2008 { khamis & jumaat}

2) 5 & 6 JUn 2008 { khamis & Jumaat}

Jadi kami mengharapkan maklum balas dari anda bagi menentukan tarikh yg dipersetujui. Dan maklumat harap disebarkan kepada orang lain. kerjasama anda semua didahulukan dengan juataan terima kasih..

Antara no yang boleh dihubungi ialah 013-2966431

02 May 2008

Bunga yang mekar...

Dirimu digelar penyeri dunia-akhirat
Hadirmu pelengkap sirah manusia agung
Kelembutanmu bukanlah kelemahan
Akhlakmu menjadi peneduh harapan
Buat insan yang diciptakan

Bersuamikan Saidina Ali bukanlah satu kebanggaan yang menjanjikan kekayaan harta. Saidina Ali yang merupakan salah seorang daripada empat sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah s.a.w., merupakan kalangan sahabat yang sangat miskin jika dibandingkan denga sahabat yang lain.

Fatimah yang mewarisi akhlak ibunya Siti Khadijah tidak pernah membebani dan menyakiti suami dengan kata- kata atau sikap. Sentiasa senyum menyambut kepulangan suami hingga hilang separuh masalah suaminya.

Bukan Saidina Ali tidak mahu menyediakan seorang pembantu untuk isterinya, tetapi sememangnya beliau tidak mampu berbuat demikian. Dengan mas kahwin 400 dirham hasil jualan baju perang kepada Saidina Usman Ibnu Affan, Saidina Ali memulakan penghidupannya dengan wanita yang sangat dimuliakan Allah s.w.t.

Meskipun begitu, Fatimah cukup memahami akan kedudukan suaminya itu, malah beliau tidak pernah merungut dan saban hari bertungkus-lumus menguruskan anak-anak, memasak, membasuh dan menggiling tepung, dan apa yang lebih memenatkan lagi apabila terpaksa mengandar air berbatu-batu jauhnya sehingga kelihatan tanda di bahu kanan dan kirinya.

Suatu hari, ketika Rasulullah s. a. w. masuk ke rumah anaknya, didapati bahawa puterinya yang berpakaian kasar itu sedang mengisar biji-biji gandum dalam linangan air mata. Fatimah segera mengesat air matanya tatkala menyedari kehadiran ayahanda kesayangannya itu.

Lalu ditanya oleh baginda, "Wahai buah hatiku, apakah yang engkau tangiskan itu? Semoga Allah menggembirakanmu." Dalam nada sayu Fatimah berkata, "Wahai ayahanda, sesungguhnya anakmu ini terlalu penat kerana terpaksa mengisar gandum dan menguruskan segala urusan rumah seorang diri."

Baginda tersenyum seraya bangun mendapatkan kisaran tepung itu. Dengan lafaz Bismillah, Baginda meletakkan segenggam gandum ke dalam kisaran itu. Dengan izin Allah, maka berpusinglah kisaran itu dengan sendirinya.

Hati Fatimah cukup terhibur dan merasa sangat gembira dengan hadiah istimewa daripada ayahandanya itu. Jelas, baginda Rasulullah s.a.w mahu mendidik puterinya bahawa kesusahan bukanlah penghalang untuk menjadi wanita solehah.

Ayahandanya yang penyayang terus merenung puterinya dengan pandangan kasih sayang, "Puteriku, mahukah engkau kuajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kau pinta itu?" "Tentu sekali ya Rasulullah," jawab Siti Fatimah kegirangan. Rasulullah s. a. w. bersabda, "Jibril telah mengajarku beberapa kalimah.

Setiap kali selesai sembahyang, hendaklah membaca ´Subhanallah´ sepuluh kali, Alhamdulillah´ sepuluh kali dan ´Allahu Akbar´ sepuluh kali. Kemudian ketika hendak tidur baca ´Subhanallah´, ´Alhamdulillah´ dan ´Allahu Akbar´ ini sebanyak tiga puluh tiga kali."

Ternyata amalan itu telah memberi kesan kepada Siti Fatimah. Semua kerja rumah dapat dilaksanakan dengan mudah dan sempurna meskipun tanpa pembantu rumah. Hadiah istimewa itu daripada Allah s.w.t buat hamba-hamba yang hatinya sentiasa mengingatiNya.

Pernah ketika Nabi s.a.w. dihina, dimaki hamun, malah diletakkan najis binatang ketika Nabi s.a.w. sedang sujud, menyembah Allah s.w.t, dengan tangisan kesedihan Siti Fatimah membersihkan tubuh Nabi s.a.w. daripada kotoran yang ditaburkan oleh kaum Qurraish.

Siti Fatimah Azzahra telah mengorbankan seluruh hayatnya untuk kepentingan Islam dan Ummatnya. Siti Fatimah dengan setianya mendampingi suaminya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam keadaan suka dan duka.

Beliau telah berjaya mendidik kedua anakandanya Hasan dan Husain dengan akhlak dan budiperkerti yang mulia. Siti Fatimah senantiasa berusaha membantu fakir miskin dan mereka yang sangat mengharapkan pertolongan.

Beliau yang dibesarkan dalam asuhan dan didikan langsung ayahandanya yang tercinta Rasulullah s.a.w. menyebabkan tingkah laku dan tabiatnya menyerupai perwatakan ayahandanya.

Kehidupannya yang zuhud juga dan tekun beribadah adalah sifat yang dimiliki Fatimah Azzahra. Beliau menghayati hubungan yang ikhlas dengan Allah s.w.t.

Sifat mulia yang dimilikinya itu telah diceritakan oleh Asma binti Umais; "Pada suatu hari aku berada di rumah Siti Fatimah Azzahra.Tiba-tiba ketika itu Rasulullah s.a.w datang ke rumah Siti Fatimah.

Beliau yang memakai seuntai kalung emas pemberian suaminya Imam Ali bin Abi Thalib k.w. telah dilihat oleh Rasulullah s.a.w lalu Nabi s.a.w.berkata; "Hai anakku apakah engkau bangga disebut orang sebagai puteri Muhammad, sedangkan engkau sendiri memakai jaababirah ? "(perhiasan yang biasa dipakai oleh putri bangsawan).

Siti Fatimah melepaskan kalungnya itu, dan menjualnya. Hasil dari harga kalung tersebut telah membuatkan beliau membeli seorang hamba dan hamba tersebut dimerdekakan. Apabila Rasulullah s.a.w mendengar berita tersebut, Nabi s.a.w amat gembira dan mendoakan Siti Fatimah sekeluarga.

Siti Fatimah merupakan puteri kesayangan Nabi s.a.w mendapat gelaran Assidiqah (wanita terpercaya), Athahirah (wanita suci) al-Mubarakah (yang diberikahi Allah) dan yang sering disebutkan adalah Fatimah Azzahra(bunga yang mekar semerbak).

Siti Fatimah Azzahra dilahirkan pada hari Jumaat 20 Jamadilakhir tahun kelima sebelum Nabi s.a.w menjadi Rasul. Rasulullah s. a. w. dengan kata-katanya yang masyhur, "Wahai Fatimah, Gunung Uhud pernah ditawarkan kepadaku untuk menjadi emas, namun ayahanda memilih untuk keluarga kita kesenangan di akhirat

Hasil nukilan:
Sharizan bin Sabri
yaman.

karya ini adalah nukilan beliau.Anda juga dialu-alukan ke blog beliau
www.al-raudhah.blogdrive.com/.